Hvad er osteopati?

Osteopati er en internationalt anerkendt behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

Behandlingen er manuel, det vil sige at behandleren bruger sine hænder som behandlingsredskab. Det er osteopatens hensigt at finde årsagen til symptomet og behandle denne, derfor kan årsagen til problemet sagtens ligge et andet sted end der hvor smerterne eller symptomerne opleves.

En osteopat er en kropsmekaniker, der behandler og korrigerer dysfunktioner i kroppens forskellige systemer, hvorefter kroppens selvhelingsmekanisme går i gang. Behandlingen omfatter blandt andet manipulationer og mobilisering af kroppens led, muskler, bindevæv, kar og nerver med såkaldte osteopatiske manipulative teknikker (OMT) for at normalisere kroppens funktioner.

Osteopater behandler mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen er individualiseret, blid og egner sig til mennesker i alle aldre.

Følgende principper udgør rammerne for en osteopatisk behandling:
· Kroppen er en helhed
· Struktur og funktion er indbyrdes forbundne
· Kroppen har selvregulerende mekanismer
· Kroppen har en iboende evne til at forsvare og reparere sig selv

Online booking